Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen.
Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Här får du mer information om handlingsplanen.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Senaste nytt

Se fler

  • 2019-05-17

    #skolDigiplan fortsätter

    Annika Agélii Genlott och Tilsith Lacouture på SKL berättar om det fortsatta arbetet med #skolDigiplan.
  • 2019-04-23

    Regeringen behöver ge besked om skolans digitalisering

    Utan ett större ansvarstagande från staten riskerar flera kommuner och fristående huvudmän att varken kunna genomföra de digitala proven eller att klara målen i regeringens digitaliseringsstrategi för...

Filmer om handlingsplanen

Information om skolväsendets handlingsplan för digitalisering

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

#skolDigiplan

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.