Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen.
Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Den första uppföljningen publicerades 18 november 2021.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Lägesbeskrivning november 2019

Senaste nytt

Se fler

Filmer om handlingsplanen

Infografik om handlingsplanen, 2:30 min

Intervjuer om handlingsplanen, 42 min

#skolDigiplan

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.