Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Här får du mer information om handlingsplanen.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Senaste nytt

Se fler

Filmer om handlingsplanen

Information om skolväsendets handlingsplan för digitalisering

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

#skolDigiplan

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.