Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Här kan du vara med i handlingsplanens process genom digitala deltagaraktiva möten. Tillsammans tar vi fram #skolDigiplan – ett stöd för skolans kommunala och fristående huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Senaste nytt

Se fler

Digitalisering i praktiken

Två rektorer om hur digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster. Men för att stödja individualisering och nya arbetssätt behövs bland annat standarder för datasystem och att lärarnas administration underlättas.

#skoldigiplan

Kalender Se fler

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket