Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Här kan du vara med i handlingsplanens process genom digitala deltagaraktiva möten. Tillsammans tar vi fram #skolDigiplan – ett stöd för skolans kommunala och fristående huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Senaste nytt

Se fler

#skoldigiplan

Kalender Se fler

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket