Senast ändrad: 29 augusti 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Röster om digitalisering i praktiken

Intervjuer med rektorer, skolledare, lärare, forskare och politiker som är aktiva i frågor som rör skolans digitalisering.

Det behövs statliga insatser för att pedagogik och standarder för digitalisering ska utvecklas. Mer spridning, utbildning och forskning behövs, tycker två riksdagsledamöter.


‒ Det finns hur mycket tekniska verktyg som helst nu, datorer och surfplattor. Det som saknas är lärares och ledares digitala kompetens, säger Pernilla Nilsson, didaktikprofessor.

Anders Bergström, förvaltningschef för skolorna i Skellefteå och Anders Jolby, utbildningsdirektör på Gotland.

Skellefteå och Gotland ‒ båda använder digital teknik för att göra glesbygden mindre gles.
Jacob Möllstam är prisbelönt mellanstadielärare och utvecklingsledare i Partille kommun. Eva Svensson delar sin tid mellan forskning om digitalisering i skolan, och sin egen undervisning i Helsingborg.

Åsa Lundkvist, Mikaela Johansson och Åsa Eriksson

Samarbete mellan pedagoger och teknikexperter är avgörande för digitaliseringen. Den centrala IKT-enheten i Västerås stadpratar ivrigt om samverkan inom kommunen och mellan kommuner. Och efterlyser en nationell myndighet som samordnar resurser.

Två rektorer om hur digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster. Men för att stödja individualisering och nya arbetssätt behövs bland annat standarder för datasystem och att lärarnas administration underlättas.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.