Senast ändrad: 19 juni 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Röster om digitalisering i praktiken

Intervjuer med rektorer, skolledare, lärare, forskare och politiker som är aktiva i frågor som rör skolans digitalisering.

Det behövs statliga insatser för att pedagogik och standarder för digitalisering ska utvecklas. Mer spridning, utbildning och forskning behövs, tycker två riksdagsledamöter.


‒ Det finns hur mycket tekniska verktyg som helst nu, datorer och surfplattor. Det som saknas är lärares och ledares digitala kompetens, säger Pernilla Nilsson, didaktikprofessor.
Det behövs fler lärare på forskarutbildning. Och betydligt fler och bredare utlysningar av forskningsmedel behövs, tycker hon och kollegan Stefan Hrastinski, KTH.

Anders Bergström, förvaltningschef för skolorna i Skellefteå och Anders Jolby, utbildningsdirektör på Gotland.

Skellefteå och Gotland ‒ båda använder digital teknik för att göra glesbygden mindre gles.
Jacob Möllstam är prisbelönt mellanstadielärare och utvecklingsledare i Partille kommun. Eva Svensson delar sin tid mellan forskning om digitalisering i skolan, och sin egen undervisning i Helsingborg.

Åsa Lundkvist, Mikaela Johansson och Åsa Eriksson

Samarbete mellan pedagoger och teknikexperter är avgörande för digitaliseringen. Den centrala IKT-enheten i Västerås stadpratar ivrigt om samverkan inom kommunen och mellan kommuner. Och efterlyser en nationell myndighet som samordnar resurser.

Två rektorer om hur digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster. Men för att stödja individualisering och nya arbetssätt behövs bland annat standarder för datasystem och att lärarnas administration underlättas.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.