Senast ändrad: 27 juni 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen

Psykosocial arbetsmiljö handlar om trivsel, rättvisa och enskildas upplevelse av att trivas på jobbet.

Kalender

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket