Senast ändrad: 16 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Forskning och uppföljning

Fokusområdet handlar om hur forskning och uppföljning av digitaliseringen i skolan kan bli mer praktiknära, bedrivas i tätare samverkan med huvudmännen samt bli en tydligare integrerad del av skolans vardag.

Centrala aktiviteter

Några centrala aktiviteter i arbetet med att ta fram en handlingsplan inom fokusområdet Forskning och uppföljning är att:

  1. Identifiera framgångsrika modeller för praktikutvecklande samverkan mellan akademi och huvudmän.
  2. Identifiera exempel på initiativ och finansiering som stödjer forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande i skolan.
  3. Föreslå hur forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande i skolan kan uppmuntras och stödjas.
  4. Kartlägga goda exempel på hur uppföljningar används för att utveckla verksamheter.

Dialog och arbetsgrupp

En stor del av arbetet inom fokusområdet sker med forskare, forskningsfinansiärer och skolhuvudmän, i form av workshops och digitala rådslag samt regionala och lokala dialogmöten.

Vi som leder arbetet med att ta fram en handlingsplan inom detta fokusområde är Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad (projektledare), Martin Tallvid, Göteborgs stad och Göteborgs Universitet, Stefan Hrastinski KTH och Sara Willermark, Högskolan Väst.

Den nationella strategin

Den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet uttrycker målområdet på följande vis:

”Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.”

Delmål forskning och uppföljning

Forskning om digitaliseringens påverkan på̊ undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket