Senast ändrad: 3 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delmål 3.2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser

Det är viktigt att följa hur den digitala kompetensen hos barn och elever, personal som arbetar med barn och elever, förskolechefer och rektorer utvecklas.

Det är även viktigt att följa utvecklingen kring tillgången till och användningen av digitala verktyg i skolväsendet. Detta ska sättas i relation till digitaliseringens utveckling och behoven som medföljer. Det är avgörande att få denna bild av utvecklingen, inte minst i relation till de satsningar som regeringen och andra aktörer genomför för att kunna ändra och utöka vidtagna åtgärder. Det är även viktigt att arbetet i de egna verksamheterna följs upp lokalt. Genom uppföljning skapas förutsättningar för att öka kunskaperna om hur den digitala kompetensen i skolväsendet utvecklas och i termer av förmåga att driva och leda utveckling med stöd av digitalisering.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket