Senast ändrad: 18 november 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Lägesbeskrivning november 2019 Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen föreslår 18 initiativ på nationell nivå. Syftet är att stödja huvudmännen att nå målen i den nationella strategin för digitalisering i skolväsendet. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett genomtänkt, effektivt och likvärdigt digitaliseringsarbete för samtliga huvudmän, utifrån olika behov.

  • De flesta initiativen förutsätter beslut från regeringen om tydligare ansvarstagande och samordning av statens arbete samt förstärkta uppdrag till Skolverket kopplat till digitalisering.
  • Flera initiativ förutsätter att staten genomför en konsekvensanalys av strategin och handlingsplanen. Utifrån denna bör en bred och långsiktig överenskommelse tecknas mellan regeringen och SKL för att garantera att huvudmännen kan ges förutsättningar att leva upp till ambitionerna i strategin, och till införandet av digitala nationella prov.
  • Några initiativ syftar specifikt till att skapa förutsättningar för en nationell infrastruktur för informationsutbyte såväl lokalt som nationellt.

Lägesbeskrivning november 2019: Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet (PDF, nytt fönster)

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.