Senast ändrad: 18 mars 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Om #skolDigiplan

I januari 2018 träffades en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att tillsammans arbeta med digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Överenskommelsen sträckte sig till mars 2019. 

Av överenskommelsen framgick att SKL skulle uppmärksamma och genomlysa övergripande behov hos huvudmännen och arbeta fram en handlingsplan där strategins delmål, tillsammans med en analys av framkomna behov, kopplas samman med förslag till initiativ och aktiviteter, vilka syftar till att stödja huvudmännens förmåga att nå målen i digitaliseringsstrategin. 

Arbetet skulle genomföras i dialog med Skolverket och i bred samverkan med andra relevanta aktörer inom skolväsendet. 

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är ett resultat av det arbetet.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.