Senast ändrad: 11 februari 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Digitalisering i praktiken

Intervjuer med rektorer, skolledare, lärare, forskare och politiker som är aktiva i frågor som rör skolans digitalisering.

Två rektorer om hur digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster. Men för att stödja individualisering och nya arbetssätt behövs bland annat standarder för datasystem och att lärarnas administration underlättas.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket