Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Internetdagarna

Vi berättar om arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering på Internetdagarna.

Tisdagen 20 november deltar #skolDigiplan med två programpunkter. Dels berättar Annika Agélii Genlott om den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. Hur har arbetet hittills gått och vad kan vi förvänta oss fram till mars 2019 då en rapport och handlingsplan ska presenteras? Dels talar en av våra projektledare Tilsith Lacouture om likvärdig tillgång och användning. En central frågeställning är hur kan en adekvat infrastruktur kan etableras utifrån barns, elevers och personals behov. En annan är hur digitaliseringen kan underlätta personalens arbetssituation.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.