Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Internetdagarna

Vi berättar om arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering på Internetdagarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket