Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rådslag i Västmanland

Skolhuvudmän diskuterar bland annat möjligheter och hinder för en likvärdig digital kompetens för alla inom skolväsendet och hur forskning om digitalisering bäst kan stödja olika skolformers digitala utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket