Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rådslag om arbetet med #skolDigiplan

Den 18 mars överlämnas nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet.

Rapporten omfattar bland annat förslag till nationella initiativ och aktiviteter, samt ansvarsroller. I rapporten finns även en beskrivning av hur arbetet bedrivits samt förslag på hur arbetet bör gå vidare.

Detta digitala rådslag handlar om deltagarnas synpunkter på och erfarenheter från VoteIT, rådslag och den färdiga handlingsplanen.

Delta

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.