Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rapport handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Rapport lämnas till Regeringskansliet måndag 11 mars 2019.

Rapporten omfattar bland annat förslag till nationella initiativ och aktiviteter, samt ansvarsroller. I rapporten finns även en beskrivning av hur arbetet bedrivits samt förslag på hur arbetet bör gå vidare.

Presentationen kommer att webbsändas.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket