Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rapport handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Rapport lämnas till Regeringskansliet måndag 18 mars 2019.

Rapporten omfattar bland annat förslag till nationella initiativ och aktiviteter, samt ansvarsroller. I rapporten finns även en beskrivning av hur arbetet bedrivits samt förslag på hur arbetet bör gå vidare.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.