Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rådslag i Västmanland

Skolhuvudmän diskuterar bland annat möjligheter och hinder för en likvärdig digital kompetens för alla inom skolväsendet och hur forskning om digitalisering bäst kan stödja olika skolformers digitala utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.