Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Seminarium - Likvärdig tillgång och användning

Likvärdig tillgång och användning

Likvärdig tillgång och användning av digitalt stöd till lärande

Seminariet behandlar betydelsen av en ökad likvärdig tillgång och användning av digitalt stöd för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolväsendet. Vi kommer att försöka konkretisera området och lyfta blicken gällande användningen av ny teknik i skolan.

Kontaktperson:
Tilsith Lacouture, Projektledare - likvärdig tillgång och användning

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket