Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Workshop - Forskning och uppföljning

Ett av de övergripande målen för strategin är att ”Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.”

Representanter som forskningsfinansiärer och deltagare från skolväsendets olika skolformer med olika bakgrund och expertis kommer att delta i workshopen.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket