Senast ändrad: 16 augusti 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Kontakt

Annika Agélii Genlott
Ansvarig projektledare
annika.agelii.genlott@skl.se

Hanna Forsberg
Digital kompetens för alla i skolväsendet
hanna.forsberg@skl.se

Tilsith Lacouture
Likvärdig tillgång och användning
tilsith.lacouture@skl.se

Pernilla Nilsson
Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
pernilla.nilsson@hh.se

Tenneh Kjellsson
Projektkoordinator
tenneh.kjellsson@skl.se
08-452 70 48

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.