Senast ändrad: 2 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delta i digitala rådslag om #skolDigiplan 1-8 oktober

Två digitala rådslag är i gång från 1-8 oktober. Kom med inspel inom områdena Digital kompetens för alla och Likvärdig tillgång och användning. Du kan tycka till om det du vill och kan

I rådslaget på VoteIT kan du diskutera, ge förslag på ändringar eller lägga till egna förslag. Ju fler inspel vi får, desto bättre underlag och bättre förankring får vi av den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet – #skolDigiplan.

Uppgiften denna gång är att ge inspel till problembeskrivningar som projektets arbetsgrupper har tagit fram. Förslagen innehåller bland annat strategiskt ledarskap, infrastrukturfrågor, tillgång till digitala verktyg och digitala lärresurser samt användning av digitalisering till undervisning och administration.

Så deltar du

Du registrerar dig och deltar genom VoteIT: https://skl.voteit.se/

Rådslaget är öppet för förslag mellan 1-7 oktober och avslutas med en omröstning på måndag 8 oktober. Du ger inspel om det du vill och kan. Det kan vara mycket eller lite. Du kan hoppa över avsnitt eller tycka till om allt. Välkommen!

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.