Senast ändrad: 27 juni 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Handlingsplan ska växa fram på skoldigiplan.se

Välkommen till skoldigiplan.se. Här kommer den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering – #skolDigiplan – att växa fram efter inspel från hela skolväsendet.

Annika Agélii Genlott, projektansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting

– Webbplatsen skoldigiplan.se ska göra det enkelt för hela skolväsendet att tillsammans och digitalt forma den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering – #skolDigiplan. Vi vill skapa en mötesplats där alla röster blir hörda och alla inspel tillgängliga, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I ett första steg innehåller skoldigiplan.se information om arbetet med #skolDigiplan. Senare i sommar utvecklas webbplatsen till att bli hela skolväsendets digitala yta där alla gemensamt kan delta och bidra. Skoldigiplan.se kommer att fyllas med material om redan pågående aktiviteter i landet som rör skolans digitalisering, lärande exempel och viktiga åtgärder för fortsatt utveckling och likvärdighet.

Illustration över skoldiigplan

– Vår ambition med #skolDigiplan är att den blir ett konkret stöd i det lokala arbetet att utveckla skolans digitalisering. Det handlar mindre om teknik och mer om att integrera digitala verktyg i undervisning och annan verksamhet. Vi behöver ett digitalt kompetenssprång i svensk skola, säger Annika Agélii Genlott.

Regionala möten och Twitter

– För de som vill diskutera eller hänvisa till den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet tipsar vi att använda #skolDigiplan. Vi genomför även ett antal regionala möten i höst för att skapa kännedom om arbetet och öka delaktigheten i projektet. Vi kommer även finnas tillgängliga på Twitter under namnet @skolDigiplan för att följa upp diskussioner, säger Annika Agélii Genlott.

Skoldigiplan på Twitter

Fakta

  •  För att underlätta det lokala utvecklingsarbetet med skolans digitalisering, samarbetar SKL och Skolverket med att ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering med namnet #skolDigiplan. Planen presenteras 1 mars 2019.
  • #skolDigiplan är kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och innehåller samma tre fokusområden; digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.