Senast ändrad: 17 maj 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Konkret plan för skolans digitalisering tas fram

Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.

Annika Agélii Genlott, projektansvarig för den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering på SKL

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet sträcker sig fram till 2022 och innehåller tre fokusområden och flera delmål. SKL ansvarar för att under denna tid, tillsammans med regeringen och Skolverket, ta fram en handlingsplan för att nå strategins mål.

– Arbetet med handlingsplanen kommer att ske transparent och i bred samverkan med aktörer inom skolväsendet. Samarbete, dialog, öppenhet och att ta till vara andras goda erfarenheter är hörnstenar i vårt arbete, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på SKL.

Nästa steg

För att intresserade ska kunna följa hela arbetsprocessen och komma med förslag och inspel kommer en digital arena att skapas. Det kommer att erbjudas flera olika sätt att vara delaktig i arbetet. Redan nu har kontakter med olika aktörer tagits.

– Handlingsplanen är ett av flera stöd för skolväsendet att arbeta med digitaliseringen av skolan. Det är därför väsentligt att man kommer igång lokalt redan nu, och inte väntar in handlingsplanen. Det handlar om att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar, såväl i skolan som i samhällslivet, säger Annika Agélii Genlott.

Digitaliseringsstrategin har tre fokusområden, samtliga med flera delmål

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.