Senast ändrad: 30 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Rådslag om digitalisering för landets lärare och rektorer

Den 30 oktober till 12 november hålls ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

#skolDigiplans digitala rådslag ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. Du kan tycka till om det du vill och kan. Du registrerar dig och deltar på VoteIT som finns på skl.voteit.se.

Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar 

Digital kompetens

  • • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
  • • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

  • • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
  • • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

  • • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
  • • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket