Senast ändrad: 19 juni 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Illustrationer #skolDigiplan

Flera illustrationer har tagits fram för att visualisera arbetet med digitaliseringen av skolväsandet.

Policy för användning av #skolDigiplans illustrationer

Huvudmän får kostnadsfritt använda de illustrationer som finns på #skolDigiplans webbplats och i Den nationella handlingsplanen. Bilderna får endast användas för att illustrera verksamhet kopplad till skolväsendets digitalisering, till exempel huvudmannens arbete för att nå målen i den nationella strategin. Det ska framgå att Maja Larsson utformat bilderna, till exempel med byline: ”Illustratör: Maja Larsson”.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.