Senast ändrad: 19 juni 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Kontakt

Annika Agélii Genlott
Projektledare
annika.agelii.genlott@skl.se

Tilsith Lacouture
Projektledare
tilsith.lacouture@skl.se

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.