Senast ändrad: 29 juni 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Delta i första digitala rådslaget om #skolDigiplan

På måndag 2 juli i Almedalen startar #skolDigiplans nya digitala mötesforum via verktyget VoteIT. Alla som vill kan delta digitalt och komma med inspel till handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet.

Rådslag för #skolDigiplan

– Vi ser fram emot inspel, idéer och kloka erfarenheter från hela skolväsendet. Alla pågående initiativ ute i landet, både från små enskilda initiativ till större satsningar men även utmaningar och eventuella lösningar som uppstått längs vägen är av intresse för handlingsplanens framväxt, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på SKL.

De digitala mötena via VoteIT - som kallas rådslag - sker digitalt med olika typer av frågeställningar kopplat till handlingsplanens tre fokusområden: Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning, Forskning och uppföljning.

- Mötesforumet VoteIT som vi valt att arbeta med är nytt för oss alla vilket gör det extra intressant. Att bjuda in till digitala mötesplatser är en förutsättning för att nå vårt mål att i bred samverkan med hela skolväsendet skapa en nationell handlingsplan. Det första rådslaget på VoteIT sker under ett seminarium i Almedalen då alla som vill är välkomna att vara med och komma med förslag var man än befinner sig i landet. Det ska bli jättespännande och vi hoppas alla på ett stort engagemang och många kloka inspel säger Annika Agélii Genlott.

Det första rådslaget öppnas kl 10.00 den 2 juli under seminariet Tillsammans för en handlingsplan för skolans digitalisering, vilket sker i samverkan med RISE, Research Institutes of Sweden. Rådslaget planeras att hålla öppet till och med den 5 juli.

Varmt välkomna!

Logga in på VoteIT, från klockan 10.00 måndag 2 juli

Seminarier i Almedalen där #skolDigiplan diskuteras

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.