Senast ändrad: 18 mars 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Den nationella handlingsplanen pekar på nödvändiga insatser

Det finns en stark efterfrågan på formaliserad nationell samordning och dialog mellan stat och huvudmän så att resurser och beslut gör största möjliga nytta. Det är ett av flera behov hos huvudmännen som den nationella handlingsplanen lyfter. Handlingsplanen innehåller 18 förslag på initiativ på nationell nivå.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.