Senast ändrad: 3 juli 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Det första rådslaget är igång

Det första digitala rådslaget med sex frågeställningar på VoteIT har nu startat. Kom med inspel till och med torsdag 5 juli.

I en mer än fullsatt lokal i Visby deltog ett 80-tal personer i #skolDigiplans premiär av det första digitala rådslaget. Deltagarna delades i sex grupper som diskuterade och kom med inspel i VoteIT för handlingsplanens framväxt.

– Vi har fått fantastiskt positiv respons, både i form av konstruktiva inlägg i VoteIT och allmänna kommentarer om allas möjligheter att delta. Flera deltagare menar att man tidigare saknat ett forum där en så bred grupps åsikter kommer till tals, såväl från hela landet som från olika kompetenser. Det synliggör olika perspektiv på samma frågor, som en deltagare uttryckte det, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på SKL för #skolDigiplan.

– Alla som deltar med inspel kommer den 5 juli att få ett mejl om att rangordna de förslag som läggs. Svaren ger oss i projektgruppen en fingervisning om hur vi kan gå vidare med handlingsplanen. Under hösten kommer vi att ordna flera nya rådslag, både digitala och i form av regionala möten, säger Annika Agélii Genlott.

Delta i rådslag om nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Första digitala rådslaget, direkt från Almedalsveckan

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.