Senast ändrad: 12 mars 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Handlingsplan för skolans digitalisering den 18 mars

Den 18 mars presenterar SKL den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan – för regeringen.

Handlingsplanen överlämnas kl 10.30. Då publiceras handlingsplanen också på skoldigiplan.se samt en inspelad webbsändning som presenterar handlingsplanens innehåll.

– Arbetet med att kartlägga huvudmännens förutsättningar och behov samt att utifrån det samla in, analysera och skriva in över tusen förslag till en färdig produkt är i princip klart. Vi ser fram emot att lämna resultatet till regeringen, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig för #skolDigiplan.

Handlingsplanen bygger på en bred dialog med hela skolväsendet. Genomlysning av behov samt mottagande av förslag på lösningar har tagits emot och analyserats via rundabordssamtal, möten med arbets- och referensgrupper samt i fysiska och digitala rådslag med över 3 000 personer från hela landet.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.