Senast ändrad: 24 september 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Lärarutbildningarna behöver vässa sin digitala kompetens

Många lärarstudenter saknar tillräcklig utbildning om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. SKL pekar på bristerna i sin handlingsplan och kräver ett omtag för en likvärdig utbildning.

– Några lärarutbildningar har ordentligt tagit tag i frågan om studenternas digitala kompetens. Men tyvärr saknar fortfarande många av landets lärarutbildningar konkreta inslag och planer i hur man på ett effektivt sätt använder digitala verktyg i undervisningen, säger Annika Agélii Genlott, processledare på SKL.

SKL menar att det krävs ett omtag på lärarutbildningarna för att ordentligt lyfta in olika aspekter av digitaliseringen i skolväsendet. Det finns också mycket att lära av de utbildningar som idag arbetar medvetet med frågan.

– Att lärarutbildningen vässar sin digitaliseringsundervisning är ett av många förslag i Handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Vi fortsätter att jobba med den frågan, säger Annika Agélii Genlott.

Intervju med Maria Stockhaus (M), ledamot i utbildningsutskottet, och Annika Agélli Genlott i voister.se.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.