Senast ändrad: 2 oktober 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Mötesserie om digital kompetens för alla i skolväsendet

Barn och elever var temat för ett första möte inom fokusområdet Digital kompetens. Kommande möten har skolledning och personal, medborgarskap, likvärdigt lärande samt nationella insatser i centrum.

- Under hösten ordnar vi sex större möten inom fokusområdet, då vi bjuder in personer med olika kompetenser. Med dessa träffar, tillsammans med regionala möten, digitala rådslag och djupintervjuer, är vår ambition att få inspel från olika delar av skolväsendet till #skolDigiplan – handlingsplanen för skolväsendets digitalisering, säger Hanna Forsberg, projektledare för fokusområde Digital kompetens på #skolDigiplan.

Den 7 september hölls det första mötet som hade temat barns och elevers digitala kompetens. Några programpunkter var Susanne Kjällander som presenterade sin forskning om digital kompetens hos yngre barn, Mikael Larsson visade hur lokala progressionsplaner för digital kompetens kan se ut, och Douglas Bengtsson berättade om det nystartade nationella nätverket Digital ungdom.

Projektgrupp som möter andra aktörer

- Arbetet i fokusområdet har användaren i centrum och drivs av en projektgrupp med personer från olika delar av skolväsendet. Gruppen kommer under hösten att ägna sig åt olika frågeställningar utifrån sitt eget kompetensområde och nedbrutna mål ur digitaliseringsstrategin. Idéer, förslag och konklusioner spelar vi sedan in i möten med andra aktörer inom #skolDigiplan, säger Hanna Forsberg.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.