Senast ändrad: 27 augusti 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Reflektioner efter första rådslaget

Drygt 80 förslag har kommit till #skolDigiplan efter det första digitala rådslaget i Almedalen. Arbetet med handlingsplanen fortsätter med fler rådslag i höst, skriver Annika Agélii Genlott.

Under Almedalsveckan genomförde vi vår första pilotomgång med det digitala mötesforumet VoteIT. Vår förhoppning har varit att hitta ett verktyg som blir ett nav för alla inspel, förslag och omröstningar som behöver genomföras i arbetet med handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet. Och till såväl vår som deltagarnas glädje infriade VoteIT förhoppningarna.

Starten tog plats den 2 juli på Kapitelhusgården i Visby med en workshop. Syftet var att borra djupare i frågor kopplade till de tre fokusområdena i strategin: (1) Likvärdig tillgång och användning, (2) Digital kompetens och (3) Forskning och uppföljning. Vi ville dock samarbeta inte bara med dem som var i lokalen i Almedalen utan med personer inom skolväsendet runt om i Sverige. Och så blev det – med hjälp av VoteIT.

Deltagare från alla yrkesgrupper

Långt fler personer än vi hade plats till kom till workshopen, som tog plats i en byggnad från 1400-talet – det var en inspirerande kontrast mellan medeltida arkitektur och nutida skolutveckling. Politiker, professorer, myndighetspersoner, branschföreträdare, förvaltningschefer, skolledare, lärare, utvecklingsstrateger med flera. bidrog i livliga samtal med kunskap och synpunkter.

Många diskussioner och fler än 80 skarpa förslag skrevs in i VoteIT under workshopen. Några exempel handlade om kompetensutveckling för beslutsfattare, ökat statligt ansvar för digital infrastruktur och hårdvara, behov av lokala samverkansformer om digitala läromedel samt förslag till digital tjänster för att tillgängliggöra den internationella forskningens resultat.

På torsdagen den 5 juli öppnade så omröstningen på VoteIT och stängde 24 timmar senare. Det stora deltagandet visar på ett stort intresse att vara med och utforma #skolDigiplan. Gå in på skl.voteit.se så hittar du alla förslag och resultatet av den första omröstningen!

Fler rådslag i höst

Vad händer då med de resultat vi fått in? Jo, projektledningsgruppen kommer nu att analysera dem – och förslag vi fått i andra forum – för att få en grund för kommande frågor och rådslag till höstens arbete med handlingsplanen. Vill du vara med i höst kan du enkelt delta från din digitala enhet. Du behöver alltså inte vara på plats på SKL, eller Gotland för den delen, för att bidra till #skolDigiplan. Datum för de olika rådslagen hittar du här på skoldigiplan.se så snart de är fastställda.

Se filmen från Almedalen

Stort tack till alla er som varit med och bidragit med klokskap så här långt, jag hoppas ni deltar igen! Varmt välkomna också till er som ännu inte varit med – ni har alla chanser till hösten! Instruktioner om hur du gör hittar du här på skoldigiplan.se.

Passa också på att se filmen från rådslaget i Visby! Kanske känner du någon av alla de som var där. Vi hoppas som sagt på att det blir du nästa gång!

Härlig fortsättning på sommaren önskar vi från #skolDigiplan

Annika Agélii Genlott
Projektansvarig

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.