Senast ändrad: 10 september 2018
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

#skolDigiplan på Learning Forum 9-10 oktober

Den 10 oktober arrangerar #skolDigiplan ett rådslag på Learning Forum om forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande. Alla kan delta, aningen på plats eller digitalt.

Pernilla Nilsson, projektledare forskning och uppföljning

Pernilla Nilsson, projektledare

På rådslaget kommer deltagarna att diskutera frågeställningar kopplade till forskning för att bidra till den kommande nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering – #skolDigiplan.

- Jag hoppas att så många forskare som möjligt kan delta och på så sätt bidra till handlingsplanen. Vi kommer att diskutera på vilka sätt som forskning bäst kan stödja arbetet med skolans digitalisering och hur forskning om skolans digitalisering kan göras tillgänglig för lärare, säger Pernilla Nilsson, projektledare Forskning och uppföljning, till vardags professor vid Högskolan i Halmstad.

Det operativa i fokus

Learning Forum blir en historiskt unik konferens i Sverige där samtal om pågående forskning och forskningens roll kommer att föras mellan forskare och personer inom skolväsendet.

– Learning Forums hela program är spännande och det är fantastiskt roligt att konferensen snart kommer att bli av. Jag ser fram emot många intressanta föreläsningar och samtal mellan forskare och andra yrkesgrupper. Det är viktigt att diskutera och problematisera möjligheter och utmaningar som digitaliseringen bidrar till i skolan, både idag och i framtiden, säger Pernilla Nilsson.

#skolDigiplans projektledare på plats

Samtliga projektledare för #skolDigiplans fokusområden är på plats på konferensen. Det går bra att boka möten med dem, utöver den agenda som står i programmet.

#skolDigiplan

Learning Forum

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.