Senast ändrad: 23 augusti 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Skolutveckling med digitalisering

Delta i Innovationsguidens modell för att utveckla lärande och förenkla skolans administration med digitalisering i fokus. Förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare arbetar tillsammans och får metoder att involvera elever, medarbetare och närstående. Programmet startar i november 2019 och avslutas i oktober 2020. Ansök senast den 7 oktober.

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.