Senast ändrad: 26 november 2019
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Utveckla skolans digitala kompetens i din kommun

Delta i Innovationsguidens program där chefer och medarbetare utvecklar lärandet och förenklar skolans administration med digitalisering i fokus. Sista anmälan 6 december.

– Nu finns chansen att lösa konkreta utmaningar som gäller digitalisering i era skolors verksamhet. Innovationsguidens program erbjuder handfasta råd i det strategiska utvecklingsarbete som många kommuner står inför, säger Annika Agélii Genlott, processledare på SKL.

SKL:s aktuella lägesbeskrivning visar att endast 3 av 18 initiativ hittills är påbörjade i #skolDigiplan. Inte minst regeringen behöver ta ett större ansvar för att kommuner och fristående skolor ha möjlighet att nå målen i regeringens strategi för skolans digitalisering till 2022.

– Vi på SKL vill dra vårt strå till stacken bland annat genom att erbjuda Innovationsguidens program. Det är en unik chans för landets skolhuvudmän att lösa ett problem och lära sig en metod som kan användas i skolans verksamhet, säger Annika Agélii Genlott.

Sista anmälan 6 december

Förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare får regelbunden professionell coachning när ni tillsammans arbetar med en konkret utmaning. Programmet pågår från januari till oktober 2020. Vi inleder med en digital introduktionsträff i mitten av januari. Den första fysiska träffen i Stockholm blir den 6 februari.

Ansök till Innovationsguidens utvecklingsprogram (Nytt fönster)

Dela

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

#skolDigiplan omfattar SKR:s breda arbete med skolans digitalisering med fokus på hur skolans huvudmän kan nå målen i regeringens nationella strategi. En central del är den nationella handlingsplanen med 18 förslag på initiativ som togs fram våren 2019. Ett av initiativen är att ta fram ett digitalt processtöd för huvudmännen att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för #skolDigiplan är en nära samverkan med skolans huvudmän, näringslivet, forskningen, Skolverket och andra myndigheter.