Senast ändrad: 17 juni 2014
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Tjänster

Ingress

Brödtext

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Logotype Skolverket