Senast ändrad: 17 juni 2014
Prenumerera på Ny information om Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Sök

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

I överenskommelse med regeringen har SKL ansvarat för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som huvudmän och andra berörda aktörer.