Publicerad: 22 januari 2021

Samverkan för friskare arbetsplatser

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.

Tillsammans kan parterna vända utvecklingen så att kommuner och regioner både levererar den verksamhet som utgör kärnan i välfärden och ger hållbar hälsa för medarbetarna.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Parterna har även tagit fram en vägledning för att underlätta dialog och samverkan i central samverkansgrupp eller skyddskommitté. I vägledningen finns bland annat sju identifierade framgångsfaktorer, förslag på arbetsprocess för att hitta en väg till en låg och stabil sjukfrånvaro samt fyra exempel på hur man kan arbeta i samverkan för friskare arbetsplatser.

Vägledning för friskare arbetsplatser (PDF, nytt fönster)

Förslag på samverkansprocess

SKR vill ge ett förslag på en samverkansprocess som kan vara en väg för er organisation av komma vidare med arbetet för en långsiktig strategi för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro. Processen bygger på samlade erfarenheter från kommuner och regioner.

Förslaget bygger på fyra steg där hållbarheten ligger i att samla arbetet och prioritera rätt frågor.

Webbseminarium från Kvalitetsmässan

13 november 2019 bjöd centrala parter in till ett webbseminarium som rör samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.

Arrangemanget riktar sig särskilt till arbetsgivare i kommuner och regioner och till fackliga representanter, i synnerhet central samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Webbseminarium om friskare arbetsplatser

Åtta områden för friskare arbetsplatser

Centrala parters avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser prioriterade åtta områden för hållbart arbetsmiljöarbete samt bra arbetsförhållanden. Här presenteras de olika områdena med olika exempel på stöd och verktyg.

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

2. Stödpaket till lokal nivå

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

4. Bättre användning av företagshälsovården

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

8. Verksamhetsspecifika insatser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!