Publicerad: 13 augusti 2020

Upphandling av företagshälsovård

SKR har tagit fram råd som ska ge stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen.

Enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 § 2c) är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård eller motsvarande expertkunskap som krävs i respektive yrke. Företagshälsovården arbetar både hälsofrämjande och förebyggande samt med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. I upphandlingen av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.

En lyckad upphandling

Dokumentet "Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård" hjälper organisationer som upphandlar företagshälsovård. Resonemangen är i stora drag även giltiga för organisationer med inbyggd företagshälsovård, särskilt när det gäller vikten av att utreda de egna behoven och att söka skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF, nytt fönster)

Sex viktiga steg vid upphandling

Råden beskriver sex steg för upphandling av och samarbete med företagshälsovård:

  • Förutsättningar för upphandling
  • Beskriva utgångsläge och behov
  • Skapa ett förfrågningsunderlag
  • Granska anbud och fatta beslut
  • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
  • Uppföljning

Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska kunna bidra till en framgångsrik upphandling.

Råden koncentreras kring det som kännetecknar upphandling och samarbete med företagshälsovården, som tillhandahåller en blandning av både service- och kunskapstjänster.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!