Publicerad: 1 september 2020

Leda för Resultat, socialtjänst

Leda för Resultat är ett program som utvecklar ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten.

Leda för Resultat är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten.

Programmet vill öka kunskapen om hur ledningen i socialtjänsten kan arbeta strategiskt med resultatstyrning för att öka kvalitet, öppenhet och utveckla sin kunskap för att klara sitt uppdrag. Att förbättra och utveckla verksamheten ställer höga krav på ledningsfunktionen i socialtjänsten. Det behövs kunskap om att leda och styra med hjälp av moderna kvalitetsmetoder, öppna jämförelser och utvecklad data som speglar faktiska resultat.

För att lyckas med detta över tid behöver ledningen stöd i olika former och med olika kompetenser. Därför omfattar programmet både ledningsgrupper och stödfunktioner/stödprocesser. Deltagarna avgör själva vad man vill arbeta med och träna på under programmet, utifrån vad som är angeläget för kommunen.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Norlin Mistander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!