Publicerad: 7 april 2020

Krislägesavtal

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs:

  • att ett krisläge enligt ovan konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning (särskild delegation), samt
  • att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

Krislägesavtal

Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 1: Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 2: Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på HÖK ÖLA (PDF, nytt fönster)

Krislägesavtal - Bilaga 3: Förhandlingsordning (PDF, nytt fönster)

Lokala kollektivavtal - LOK

Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Lärare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Läkare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF, nytrt fönster)

Vårdförbundet lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Redogörelsetext

Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöinformation

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläge enligt AML (PDF, nytt fönster)

Förhandlingsprotokoll

Kommunal, AKV, AkAll, BRF, Överenskommelse Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Kommunal, AKV, AkAll, BRF, Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF, nytt fönster)

Lärare Överenskommelse Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Lärare Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF, nytt fönster)

Läkare Överenskommelse Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Läkare Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF, nytt fönster)

Vårdförbundet Överenskommelse Krislägesavtal (PDF, nytt fönster)

Vårdförbundet Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!