Publicerad: 28 april 2020

Kommentar till löneavtalet

Då de centrala avtalen lämnar stor frihet i den lokala lönebildningen, blir tillämpningen avgörande för avtalets fortlevnad och utveckling. Som stöd för tillämpningen finns vägledning i form av en kommentar till löneavtalen.

Kommentaren till löneavtalet har tagits fram för att förtydliga avtalets grunder och intentioner, samt ge vägledning och underlätta det lönepolitiska arbetet. SKR och Sobonas förhoppning är att den även ska bidra till att utveckla och stödja arbetsgivarrollen och den lokala lönebildningen.

Kommentar till löneavtalen – Löneavtalets grunder och intentioner (PDF, nytt fönster)

Löneavtalet är en del av huvudöverenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor med mera (HÖK) samt överenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA).

Skriften från 2018 är dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pactas ensidiga tolkning. Den ingår därför inte i de faktiska avtalsbestämmelserna om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK/ÖLA). Innehållet gäller alltjämt som tolkning av löneavtalen hos organisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Skriften går också att beställa i tryck via SKL Kommentus.

Beställ skriften av SKL Kommentus

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är de som hos arbetsgivaren hanterar och/eller ansvarar för det övergripande arbetet med den lokala lönebildningen, men även centrala chefer i kommuner, regioner, kommunalförbund eller företag med medlemskap i Sobona som tillämpar avtalen HÖK eller ÖLA.

Förutsättningarna för dessa målgrupper kan skilja sig åt både vad gäller politisk och förvaltningsorganisation, roller, mandat, ansvar och storlek på verksamhet. Detta är också den grundläggande orsaken till att SKR och Sobona strävar efter att fokus läggs på just möjligheten till lokal lönebildning i löneavtalen.

Lokal lönebildning

Avvikelser och olikheter

Löneavtalens innehåll och underrubriker kan vara något olika beroende på mellan vilka parter det träffats. SKR och Sobona strävar dock alltid efter att § 1, Grundläggande principer för lönesättningen, ska vara så likalydande som möjligt för att inte försvåra arbetsgivarens lönepolitiska arbete med alla sina anställda, oavsett anställningsform eller facklig tillhörighet. De skillnader i text som förekommer framgår av respektive avtal.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas lokala kollektivavtal som kan innehålla anpassningar av eller avvikelser från det centrala löneavtalet, i den utsträckning som det centrala avtalet medger det.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!