Publicerad: 2 december 2019

Lokal lönebildning

I rollen som arbetsgivarorganisation tecknar SKR löneavtal med alla centrala fackliga organisationer. Avtalen utgår från att lönebildningen sker lokalt, där varje kommun och region ansvarar för löner och löneökningar inom sina respektive verksamheter.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Det innebär att det inte finns några garantier om löneökning till individen, utan att lönen varierar beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat. Det är chefen som motiverar grunderna för lönen i dialog med medarbetaren.

En förutsättning för en välfungerande individuell lönesättning är att arbetsgivaren har långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som också är kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen.

Vad SKR vill uppnå med lokal lönebildning

SKR arbetar för att stärka medlemmarna i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området för att öka verksamheternas möjligheter att nå sina mål.

SKR:s mål som arbetsgivarorganisation

  • trygga arbetsfreden genom att teckna centrala avtal
  • verka för ökad lokal lönebildning
  • beakta regionernas och kommunernas ekonomiska ramar liksom de samhällsekonomiska ramarna när kollektivavtal träffas
  • bidra till en förbättrad effektivitet och produktivitet i medlemmarnas verksamheter

Publikationer

Tjänster

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!