Publicerad: 9 september 2019

Verksamhetsutveckling med digitalisering

Behovet av att utveckla den kommunala och regionala verksamheten är stort under de kommande åren. Digitalisering är en viktig del i lösningen. Lyssna bland annat till fyra personer som ger sin syn på digital utveckling och ta del av korta reportage.

Fyra personer ger sin syn på digital utveckling

I en intervju med fyra personer får du perspektiv på frågan; Hur kan vi lyfta teknikutvecklingen och fortfarande ha den förankrad i det offentliga särdrag som vi brukar prata om?

  • Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet, lyfter dilemmat kring teknikutveckling och det offentliga särdraget vilket kräver ökad dialog och mod att pröva.
  • Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun, säger att de involverar fler i utveckling bland annat genom en idésluss i kommunen.
  • Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun, poängterar att idag finns det inget som inte har en digital koppling. Det gör att de i allt utvecklingsarbete behöver ta med möjligheterna med en digital lösning som kan förbättra och effektivisera tjänster ur flera perspektiv.
  • Marcus Matteby, IT-direktör i Sundsvalls kommun, berättar att de bedriver så kallade idéslussar för att skapa förutsättningar för utveckling. Det är numera ett systematiskt arbete för utveckling som kan skalas upp. Det är en ny förutsättning att de har medel i budgeten där det är tillåtet att misslyckas, där effekten kan vara att skapa ett lärande.

Korta reportage

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!