Publicerad: 15 januari 2020

Europa 2020-strategin

Europa 2020-strategin är EU:s strategi för tillväxt, jobb och välstånd. Kommuner och regioner har ansvar för många områden som är kopplade till strategin. 

Europa 2020 är EU:s tioåriga strategi som syftar till att skapa smart, hållbar tillväxt för alla. Strategin innehåller fem överordnade mål som ska nås innan år 2020. De handlar om sysselsättning, energi och klimat, innovation, utbildning och social sammanhållning.

SKR:s arbete med strategin

Varje år tar Sverige fram nationella reformprogram om uppnådda framsteg och planerade insatser för att nå målen. SKR arbetar för att synliggöra det arbete som sker lokalt och regionalt i reformprogrammet.

SKR:s bidrag om arbetet på lokal och regional nivå för att nå målen finns i bilagan till Sveriges nationella reformprogram. 

Sveriges nationella reformprogram 2019, Regeringskansliet

SKR deltar i de regelbundna överläggningar om strategin mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. På politisk nivå sker samråd årligen inför vårtoppmötet i februari-mars. På tjänstemannanivå sker samråden minst tre gånger per år. Mötena syftar bland annat till att diskutera den årliga tillväxtrapporten, det nationella reformprogrammet och genomförandet av Europa 2020-strategin i Sverige.

SKR deltar också i den politiska debatten på EU-nivå om Europa 2020, bland annat via Regionkommittén och CEMR.

Regionkommitténs plattform för Europa 2020

EU:s Regionkommitté har en övervakningsplattform om Europa 2020. Där kan regioner och städer utbyta lösningar för att skapa jobb och tillväxt. Plattformen tar också fram rapporter och skrifter om Europa 2020-strategin på lokal och regional nivå.

Regionkommitténs plattform för Europa 2020-strategin

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Milla Järvelin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!