Publicerad: 15 januari 2020

Organisationer och nätverk

SKR intressebevakar EU och internationella frågor via medlemskap i organisationer och nätverk.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKR är medlemmar i de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR. Organisationen bedriver ett systematiskt påverkansarbete gentemot EU:s lagstiftning och främjar samarbete mellan sina medlemmar.

United Cities and Local Governments (UCLG)

United Cities and Local Governments är en internationell intresseorganisation för städer och kommun- och regionförbund. UCLG arbetar för att stärka den lokala nivåns status globalt och tydliggöra kommuner och städers roll i det globala utvecklingsarbetet.

United Cities and Local Governments (UCLG:s webbplats)

Organisationer inom den sociala dialogen

SKR deltar i den sociala dialog genom medlemskap och aktivt deltagande i CEEP, som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKR deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Organisationer inom den sociala dialogen

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare
  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!