Publicerad: 20 januari 2021

Stöd till jämställdhetsarbete

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. På de här sidorna kan du läsa om hur SKR arbetar för att stödja jämställdhets-integrering och annat jämställdhetsarbete.

Jämställdhetssatsning 2018-2020

Under tre år gör SKR med stöd av regeringen en särskild satsning på att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner.
Syftet med satsningen är att öka genomslaget för de jämställdhetspolitiska målen på lokal och regional nivå, med ett särskilt fokus på jämställd hälsa.

Satsningen omfattar bland annat:

  • utveckling av indikatorer för jämställdhetsarbete i kommuner och regioner
  • jämställdhetsintegrering av andra SKL-satsningar inom hälso- och sjukvård, individomsorg samt utbildning och arbetsmarknad.
  • stöd till jämställdhetsintegrering av ledning och styrning genom satsningen på Modellkommuner och Modellregioner
  • samordning av stödet till arbete med horisontella sakområden som jämställdhet, folkhälsa, mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Överenskommelse om stärkt stöd till jämställdhet och kvinnofrid (PDF, öppnas i nytt fönster)

CEMR-deklarationen

SKR står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den.

Deklarationen innebär ett politiskt åtagande att verka för jämställdhet inom rollerna som politiskt organ, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

Kongressuppdrag om jämställdhet

Ett av SKR:s uppdrag är att främja jämställdhetsintegrering av ledning och styrning i kommuner och regioner. Ett särskilt strategiskt mål lyder: Jämställdhetsperspektivet är en självklar integrerad del i den lokala och regionala styrningen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Lärande exempel

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!