Publicerad: 7 december 2020

Samverkan för uthållig demokrati

SKR arrangerar konferenser i landet med syfte att stärka människors förutsättningar för delaktighet. Högstadieskolor och gymnasier bjuds in att ta fram förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En utmärkelse för skolklasser delas ut 2021.

SKR och regeringen ingått en överenskommelse

 

Demokratin firar 100 år - därför har en överenkommelse tecknats

Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. I filmen berättar SKR:s ordförande Anders Knape och Kultur- och demokratiminister Amanda Lind om varför överenskommelsen (ÖK) har tecknats mellan SKR och regeringen där målsättningen med ÖK att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad.

Filmens längd är 3 minuter och 7 sekunder lång.

Regionala konferenser och en demokratiutmärkelse

Inom ramen för ÖK kommer SKR att bjuda in till regionala konferenser under 2021-2022. Dessutom bjuder SKR in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser kommer att genomföras under 2020-2021.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!