Publicerad: 15 januari 2021

Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Under 2021 fortsätter SKR att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda samt tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld. SKR samarbetar också med andra aktörer och tar fram förslag till åtgärder för att värna det demokratiska samtalet.

Regeringen ger SKR fortsatta medel till arbetet mot hot och hat som riktas mot förtroendevalda under 2021. Det är viktigt i försvaret av vår demokrati.

Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott.

I en studie gjord av FOI visar att var femte kommentar i sociala medier om lokala förtroendevalda innehöll hot, hat och kränkningar. Ta del av rapporten och dess slutsatser.

I en dramatiserad filmserie får du möta personer som utsätts hot och hat på olika sätt i sin roll som förtroendevald. Till varje film finns det korta fakta och en diskussionsfråga.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!