Publicerad: 24 juni 2020

Upphandling revisionstjänster

Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta del av information och underlag för upphandling av sakkunniga till deförtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag samt av finansiell revision i kommunala företag.

Sakkunniga kommunal revision

De förtroendevalda revisorerna i kommunen eller regionen anlitar sakkunniga i sin granskning. Det gör även lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

Sakkunniga anlitas genom upphandling eller anställning. Till stöd för upphandling ges fakta och kommenterade exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser.

Finansiell revision i företag

De kommunala företagen upphandlar den finansiella revisionen som utförs av auktoriserad eller godkänd revisor enligt aktiebolagslagen, stiftelselagen med flera. Ofta genomförs denna upphandling av de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller regionen på
uppdrag av fullmäktige. 

Till stöd för processen ges fakta och kommenterat exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser framtagna i samråd med FAR (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!