Publicerad: 16 mars 2021

Praktiskt stöd, verksamhetsområden

SKR har tagit fram stöd för upphandling inom olika verksamhetsområden. Det hjälper dig i hur du ska tänka eller ger konkret stöd i hur du går till väga.

Arbetsmiljö

Stöd för den som upphandlar företagshälsovård.

 • Upphandling av företagshälsovård Personer gör övningar under ledning av en sjukgymnast.
  Råd för organisationer som upphandlar företagshälsovård i fem steg. Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska bidra till en framgångsrik upphandling.

Fastigheter

Stöd för upphandling av komplexa projekt och vad som gäller vid lokalanskaffning.

 • Felavhjälpande underhåll Två drifttekniker i arbete.
  Hur ska entreprenören ersättas för felavhjälpande underhållsinsatser? Det är ett område som ofta skapar diskussioner vid upphandling och genomförande av driftentreprenader.
 • Konkurrenspräglad dialog Vattenrutschbana på äventyrsbad
  Vägledning för dig som funderar på att använda konkurrenspräglad dialog för att upphandla komplexa projekt med höga krav på kreativitet, affärsmässighet och effektivitet.

Hälsa, sjukvård

Upphandling och upphovsrätt för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

Revision

Stöd för upphandling av revisionstjänster.

 • Upphandla revisionstjänster Personer i ett arbetsmöte.
  Stöd för den som ska upphandla revisionstjänster i kommuner och regioner och lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag.

Trafik och infrastruktur

Praktiskt stöd om upphandling av kollektivtrafik, skolskjuts, entreprenad för drift och gatubelysning.

 • Gatubelysning på entreprenad Gatubelysning i stadsmiljö.
  Skriften visar hur driftentreprenader för belysning kan handlas upp, följas upp och utvärderas. Den tar bland annat upp vad som bör ingå i förfrågningsunderlaget och ger exempel på formulär för utvärdering.
 • Entreprenad för drift och underhåll Driftstekniker klättrar uppför en stege.
  Skriften Driftigt underhåll beskriver processen och livscykeln för upphandling av kontrakt. Den lyfter fram viktiga frågor att fundera över och besluta om. Den ger också konkreta exempel på hur du kan gå till väga, baserat på praktiska erfarenheter.
 • Skolskjuts, en guide för upphandlingar Skolskjutsskylt på bil
  Guiden svarar på vanliga frågor när du arbetar med enskilda upphandlingar av skolskjuts med buss. Den ger vägledning och kunskap om den svenska kollektivtrafiksektorns gemensamma rekommendationer för upphandlingar.
 • Kollektivtrafik, modellavtal Bussar i trafik
  Modellavtalen är ett stöd för kommuner och regioner som handlar upp kollektivtrafik. De ger både grundläggande information om hur processen fungerar och konkret stöd i form av mallar för hur avtal kan se ut.

Skola, kultur och fritid

Stöd för kravställning vid upphandling av skoladministrativa system samt information om upphandling av boknings- och bidragslösning inom kultur och fritid.

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!